thumbnail

İhtimaller Hesabına Dayalı İstanbul ve Çevresindeki Deprem Tehlikesi (Seismic hazard assessment of Istanbul and its surroundings)

Bilim ve Teknik (Science and Technology Magazine)

By:
and

Links

Abstract

Bu yazının amacı, İstanbul ve yakın çevresinin maruz olduğu deprem tehlikesine dair 1999 depremlerinden bu yana devam eden tartışmalara bilimsel verilere ve hesaplara dayanan ve mümkün olduğu ölçüde kolay anlaşılır bir açıklama getirmektir. Depremlerin bir bölgede yaratabileceği tehlike, yani yerin sarsılması yüzünden yapılar üzerinde doğacak deprem etkileri, bölgenin deprem riskine, yani o bölgede olabilecek en yüksek deprem büyüklüğüne ve bölgenin zemin durumuna bağlıdır. Bu çalışmada, deprem oluşturma potansiyeline sahip aktif faylar ve son 500 yılda meydana gelmiş depremler ihtimal hesapları kullanılarak ilişkilendirilmiş ve Marmara Bölgesi’nde deprem sonucu doğacak yer hareketi şiddetinin dağılımı haritalanmıştır. Sunulan yeni deprem tehlike haritaları önceki bölgesel tehlike haritaları ile karşılaştırıldığında, Marmara Bölgesi’nde hissedilebilecek yer hareketi şiddetinde, benzer çalışmalara oranla % 10 ila % 15 arası artış görülmektedir.

Study Area

Additional publication details

Publication type:
Article
Publication Subtype:
Journal Article
Title:
İhtimaller Hesabına Dayalı İstanbul ve Çevresindeki Deprem Tehlikesi (Seismic hazard assessment of Istanbul and its surroundings)
Series title:
Bilim ve Teknik (Science and Technology Magazine)
Year Published:
2010
Language:
Turkish
Contributing office(s):
Earthquake Science Center
Description:
6 p.
Larger Work Type:
Article
Larger Work Subtype:
Journal Article
Larger Work Title:
Bilim ve Teknik (Science and Technology Magazine)
First page:
30
Last page:
35
Country:
Turkey